กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุโขทัย เขต ๒

pram

นายเปรม   คำวัฒนา
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒
 

b

นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มพัสดุ
เมษายน 2014
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Notice: Undefined index: nbd4597 in /home/money/public_html/plugins/content/vote.php on line 1

แจ้งโรงเรียน
  เรื่อง การจัดทำสัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   
        ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ขอให้โรงเรียนเรียกผู้ขายมาจัดทำสัญญาได้ โดยตรวจสอบ  ผู้ลงนามสัญญา หน้า 1  กับผู้รับเงิน ในข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จะต้องเป็นบริษัทเดียวกันด้วย ถ้าไม่ตรงกัน เช่น ในหน้า 1 ผู้ขายเป็น บริษัท เอส วี พลาซ่า แต่ในข้อ 4 เป็น บริษัท เอส วี โอ เอ ต้องให้ผู้ขายจัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแนบสัญญามาด้วย แล้วส่งสำเนาสัญญา พร้อมข้อมูลหลักผู้ขาย ( ที่ผู้ขายลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงิน )และหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง (ถ้ามี) มายัง สพป.สท.2 เพื่อจัดทำ Po โดยด่วน
 
                                    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                            12 พฤษภาคม  2554

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:27 น.)

 
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  
รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 10:04 น.)

 
    การเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(ค่าวัสดุ,ค่าวิทยากร,ค่าจ้างเหมา)ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วยทุกครั้ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:05 น.)

 
     เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนสถานศึกษา
     เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
รายละเอียด
 

แจ้งสมาชิก กสจ. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2และโรงเรียนมัธยมอาศัยเบิก ติดต่อรับบัตรสมาชิกและรายงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองชีพเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีประจำปี 2553 (มีนาคม 2554) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:46 น.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการโอนเงินผู้มีสิทธิ