กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุโขทัย เขต ๒


Notice: Undefined index: n7a68bc in /home/money/public_html/components/com_content/router.php on line 1

Notice: Undefined index: nbd4597 in /home/money/public_html/plugins/content/vote.php on line 1


          1. 
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
          2.  ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
          3.  ใบขอแก้ข้อมูลสมาชิก กบข.

          หมายเหตุ:  ให้ผู้สมัครกรอกแบบให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  ส่วนคำรับรองของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ลงนาม

         รหัสหน่วยงาน                ชื่อหน่วยงาน
    06020020004201       สพป.สท.2(อ.ศรีสำโรง)
    06020020004202       สพป.สท.2(อ.สวรรคโลก)
    06020020004203       สพป.สท.2(อ.ศรีนคร)
    06020020004204       สพป.สท.2(อ.ศรีสัชนาลัย)
    06020020004205       สพป.สท.2(อ.ทุ่งเสลี่ยม)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 13:13 น.)