กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุโขทัย เขต ๒