กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุโขทัย เขต ๒


Notice: Undefined index: n7a68bc in /home/money/public_html/components/com_content/router.php on line 1

Notice: Undefined index: nbd4597 in /home/money/public_html/plugins/content/vote.php on line 1


ระเบียบพัสดุ 2535
ระเบียบพัสดุแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
ระเบียบพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 09:42 น.)